in proportion to

... ile orantılı olarak Zarf
ihracata oranla ithalata müsaade etmek Fiil