in the egg

  1. işin başlangıcında
bir suikasti hazırlık aşamasındayken akamete uğratmak Verb