in the event of

  1. … halinde, … takdirde, … ise.
    In the event of rain the party will be held indoors.
ölüm halinde
ölüm vuku unda
ölüm vukuunda
temerrüt halinde
uyuşmazlık halinde
hastalık vukuunda
başarı durumunda
savaş durumunda