in the event

  1. Conjunction, Law eğer … ise
  2. Conjunction, Law … olması halinde
  3. Conjunction, Law … ise
  4. öyle oldu ki, fi'liyatta, tahmin hilâfına, iş ciddîleşince.
    We were afraid he would be nervous on
    stage, but in the event he performed beautifully.
… halinde, … takdirde, … ise.
In the event of rain the party will be held indoors.
ölüm halinde
ölüm vuku unda
ölüm vukuunda
temerrüt halinde
uyuşmazlık halinde
hastalık vukuunda
başarı durumunda
savaş durumunda
eğer, şayet, … olduğu takdirde, … olması halinde, … ise.
In the event that the roads are icy, we will
not come: Yollar buzlu olursa gelmeyiz.
… ise Conjunction, Law
eğer … ise Conjunction, Law
… olması halinde Conjunction, Law
kazara gelecek olursa