in·ter·weave

(çeşitli iplikleri) birlikte dokumak, dokuyarak birleştirmek.
They interweave red and gold = They interweave red with gold.
birlikte ör(ül)mek.
mezcetmek, birbirine katmak/karıştırmak, birleştirmek.
to interweave truth with fiction. Our lives are interwoven.
birlikte doku(n)ma, dokuyarak birleştir(il)me, birlikte örülme.
mezcetme, mezcedilme, birbirine kat(ıl)ma/karıştır(ıl)ma, birleştir(il)me.
gerçeğe hayal karıştırmak Verb