inappropriate

  1. Adjective yakışıksız
  2. Adjective uygunsuz, uygun değil, yakışıksız, münasebetsiz, uygun/münasip olmayan, uymaz, yakışmaz, yakışık almaz.

    Your short dress is inappropriate for a formal party: Kısa elbisen resmî bir ziyafet için uygun değildir.