inclusion body

  1. Noun ara-madde: virüslerin sebep olduğu bazı hastalıklarda gözeler arasında oluşan boyalı madde.