income effect

  1. gelir etkisi
  2. bir malın fiyatı değiştiğinde bir bireyin genel satın alma gücünde meydana gelen değişme
uyarılmış gelir etkisi