income policy

  1. Noun gelirler politikası
  2. (sigortalının ölümünden sonra) üçüncü bir şahsın lehine irat sigorta poliçesi
  3. üçüncü bir şahsın lehine irat sigorta (sigortalının ölümünden sonra) poliçe
  4. Noun gelir politikası
aile sosyal yardım politikası Noun
aile gelir sigortası poliçesi
fiyat ve gelir politikası Noun
fiyatlar ve gelir politikası (enflasyonu düşürmek amacıyla hükümetin ücret kısıtlaması ve fiyat kontrolü uygulaması
fiyat ve gelir politikası Noun