incorporate one's business

  1. Verb işini bir sermaye şirketine dönüştürmek