incorporated

  1. Adjective anonim (şirket/ortaklık).
  2. Adjective birleşmiş, bütünleşmiş, birleşerek bir bütün/vücut teşkil etmiş, mücessem.
(şirket) kurulmak Verb
tüzel kişilik kazanmak Verb
tüzel kişiliği olmayan
(US) anonim şirket olmayan
(Br) hesap uzmanı
(Br) yeminli hesap uzmanı
(US) anonim şirket halinde kurulmuş banka
anonim şirket halinde kurulmuş banka
integrated bar.
birleşik baro: ABD'nin bazı eyaletlerinde bütün avukatların üye olmalarını zorunlu kılan baro teşkilâtı.
bir parselin bir araziye katılması
bir devletin sınırları içine şu veya bu yolla katılan toprak
bir şehrin belediyeleşmesi
(şirket) kuruluş vergisi
anonim şirket
ticarethane
resmen kurulu dernek
(Br) tüzel kişiliği olan ticaret şirketi
anonim ortaklığı
(Br) limited şirket
(US) anonim şirket
tüzel kişiliği olan ticaret şirketi Noun
avukatlar birliği
tüzel kişilik olarak tescilli birlik
anonim şirket
bağlı/mülhak ülke, ABD'nin bir parçası sayılan ve yerlileri ABD vatandaşlık haklarının çoğunu taşıyan
ülke. (Alaska ve Hawai'nin devlet olmadan önceki statüleri gibi).
başka bir firmaya katılarak onunla bir olmak Verb
şirket merkezi İstanbul'da olmak Verb
dosyalara kaydedilmiş olmak Verb
dosyalara kaydedilmiş olmak Verb
kayıt zorunluluğu