indicative

  1. indicative of: gösteren, belirten, bildiren, işaret/delâlet eden, emare/delil olan, kanıtlayan.
    Behavior indicative of mental disorder: Akıl bozukluğunu belirten davranışlar. Is a high forehead indicative of great mental power? Geniş alın zekâ gücüne mi delâlet eder?
  2. (a)
    gr. bildirme (kipi), (b) bildirme kipinde fiil.
emare veya ipucu oluşturan deliller
gösterge değer Noun, Banking
gün içi gösterge değer Noun, Banking