indirect investment

  1. Noun, Civil Law dolaylı yatırım