individual case

  1. hususi vaka
  2. özel durum
  3. ele alınan dava
  4. özel vaka