induce

 1. Transitive Verb kandırmak, ikna etmek, aklını çelmek, imale etmek, sevketmek, teşvik etmek.
  They induced him to accept.

  Advertising induces people to buy: reklam halkı alışverişe teşvik eder.
  induce him to stay: Onu kalmaya ikna et.
  Nothing will induce me to do it: Dünyada (başımı kesseler) onu yapmam.
 2. Transitive Verb sebep olmak, sevketmek, müsebbip olmak.
  sleep induced by drug: ilâcın sebep olduğu uyku.
  a
  sickness induced by fatigue: yorgunluktan ilerigelen hastalık.
  Too much food induced sleepiness.
 3. Transitive Verb, Physics irkiltmek, endüklemek, (akım/gerilim/mıknatıslık) üretmek.
 4. Transitive Verb, Logic tüme varmak, istintaç etmek.
işçileri greve gitmeye kışkırtmak Verb
birini fikrini değiştirmeye teşvik etmek Verb