industrial income

  1. sanayi geliri
  2. sınai gelir