industrial nation

  1. sanayi devleti
  2. sanayi memleketi
  3. sanayi ülkesi