indwell

  1. Verb yurtlandırmak, yerleştirmek, iskân etmek.
  2. Verb içinde/ruhunda (yaratıcı güç/gayret/heves) mevcut olmak, ruhunda/benliğinde yaşamak.
    A creative power
    indwelling in the world.
  3. Verb oturmak, ikamet etmek, yerleşmek, sakin olmak.