1. Fiil yurtlandırmak, yerleştirmek, iskân etmek.
  2. Fiil içinde/ruhunda (yaratıcı güç/gayret/heves) mevcut olmak, ruhunda/benliğinde yaşamak.
    A creative power
    indwelling in the world.
  3. Fiil oturmak, ikamet etmek, yerleşmek, sakin olmak.