infatuation

  1. Noun çılgınca/deli gibi âşıklık, (kara) sevda, meftunluk, tutkunluk, çılgınca âşık olma.
  2. Noun sevgili, maşuka, çılgınca sevilen kimse/şey.