infringement case

  1. Noun patent hakkına tecavüz davası
ihlâl olayı
ihlâl durumu, ihlâl hali, ihlâl olayı