initial capital

  1. Noun, Management başlangıç sermayesi
  2. kuruluş sermayesi
kuruluş harcamaları Noun