initial capital

  1. İsim, İşletme başlangıç sermayesi
  2. kuruluş sermayesi
kuruluş harcamaları İsim