initial position

  1. çıkış mevzii
  2. ilk mevzi
ilk ateş mevzii