initial stages of an undertaking

  1. Noun bir girişimin başlangıç aşamaları