initiate someone into a secret society

  1. Verb birini gizli bir derneğe üye yapmak