injure sb's price

  1. Verb birinin gururunu incitmek