injury time

  1. Noun, Sports uzatma süresi
iş kazasına bağlı işgücü kaybı