inquiry

  1. Noun araştırma
  2. Noun, Law tahkikat
  3. Noun inceleme
  4. Noun soruşturma, araştırma, tahkikat, inceleme, anket.
  5. Noun soru, sorgu, sual.
    My inquiry about his health was never answered.
bir soruya yanıt vermek Verb
soru yu yanıtlamak Verb
soruşturma alanı
banka istihbaratı
bir soruşturmanın konusu dışında kalmak Verb
soruşturma kurulu
özel soruşturma kurulu
soruşturma yürütmek Verb
soruşturma gerçekleştirmek Verb
tahkikat komisyonu
tahkikat kurulu
soruşturma kurulu
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Noun, Organizations
bir soruşturma yapmak Verb
soruşturma/tahkikat yapmak.
(US) parlamento araştırması
parlamento araştırması
tüketici soruşturması
soru sorma başına maliyet
bir reklam ya da reklam kampanyası sonucu ürünün bir kez sorulmasını yaratmanın maliyeti
araştırma/tahkikat kurulu: kaza vb. sebebini araştırmak için halk arasından seçilen üyelerden kurulu heyet. Noun
bilirkişi soruşturması
geniş tahkikat
bilgi almak için
memleket dışında sorgulama
yeni bilgiler edinme
adli tahkikat yapmak Verb
aleni bir soruşturma açmak Verb
soruşturma açmak Verb
tahkikat yapmak Verb
resmi tahkikat açmak Verb
(Br) İçişleri Bakanlığı soruşturması
tahkikat açmak Verb
bir tahkikatın açılması
adli tahkikat
adli soruşturma
sorgu mektubu
bilgi edinmek Verb
soruşturmak Verb
piyasa soruşturması
pazarlama analizi
soruşturma kurulu
resmi tahkikat
resmi soruşturma
bilgi edinildiğinde
adlî tahkikat açmak.
tahkikat emri vermek Verb
araştırma sonucu Noun
meclis soruşturması
meclis araştırması Noun, Law
meclis araştırması Noun, Law
ilk tahkikat
mahkemenin ilk soruşturması
soruşturma
ön soruşturma
hazırlık tahkikatı
önsoruşturma
ön inceleme Noun
fiyat sorma
kamu soruşturması, amme tahkikatı.
bir soruşturma yapmak Verb
sorunuz ile ilgili olarak
bir davayı yeni araştırmalar yapılmak üzere geri çevirmek Verb
oylama sonucu
senato soruşturması
bir soruşturma kurulu kurmak Verb
bir soruşturma kurulu kurmak Verb
bir araştırma kurulu oluşturmak Verb
bir tahkikat açmak Verb
soruşturma açmak Verb
istatistiki bilgi edinme
statü soruşturması (olası müşterilerin kredi değerlerinin araştırılması
telefonla yapılan soruşturma
tam tahkikat
aranmayan
(borsa) sorulmayan
istihbarat acentesi
danışma bürosu Noun
(Br) özel detektif
inceleme ve soruşturma Noun
fiyat sorma
tahkikat komitesi
danışma ücreti
soruşturma formu
bilgi formu
istihbarat bürosu Noun
(Br) danışma bürosu Noun
danışma bürosu Noun
inceleme raporu Noun
sorgulama istasyonu
sorgulama terminali
sorma testi (kupon iadeleri , ürünle ilgili bilgi almak gibi tüketicilerden gelen tepkilere dayalı reklamcılık etkinliği testi
sorgulama birimi
… bilgi formu Noun
birinden bilgi istemek Verb
firmaların mali durumları hakkında sağlam bilgi toplayıp veren özel acentelik
kapalı oturum halinde soruşturma yapmak Verb
bir sorun hakkında soruşturma açmak Verb
konu hakkında soruşturma açmak Verb
bir konu hakkında soruşturma açmak Verb
bir vakayı araştırmak Verb
ön inceleme raporu Noun
bir şey hakkında soruşturma açmak.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Proper Name, Organizations