1. İsim araştırma
  2. İsim, Hukuk tahkikat
  3. İsim inceleme
  4. İsim soruşturma, araştırma, tahkikat, inceleme, anket.
  5. İsim soru, sorgu, sual.
    My inquiry about his health was never answered.
bir soruya yanıt vermek Fiil
soru yu yanıtlamak Fiil
soruşturma alanı
banka istihbaratı
bir soruşturmanın konusu dışında kalmak Fiil
soruşturma kurulu
özel soruşturma kurulu
soruşturma yürütmek Fiil
soruşturma gerçekleştirmek Fiil
tahkikat komisyonu
tahkikat kurulu
soruşturma kurulu
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İsim, Kurum İsimleri
bir soruşturma yapmak Fiil
soruşturma/tahkikat yapmak.
(US) parlamento araştırması
parlamento araştırması
tüketici soruşturması
soru sorma başına maliyet
bir reklam ya da reklam kampanyası sonucu ürünün bir kez sorulmasını yaratmanın maliyeti
araştırma/tahkikat kurulu: kaza vb. sebebini araştırmak için halk arasından seçilen üyelerden kurulu heyet. İsim
bilirkişi soruşturması
geniş tahkikat
bilgi almak için
memleket dışında sorgulama
yeni bilgiler edinme
adli tahkikat yapmak Fiil
aleni bir soruşturma açmak Fiil
soruşturma açmak Fiil
tahkikat yapmak Fiil
resmi tahkikat açmak Fiil
(Br) İçişleri Bakanlığı soruşturması
tahkikat açmak Fiil
bir tahkikatın açılması
adli tahkikat
adli soruşturma
sorgu mektubu
bilgi edinmek Fiil
soruşturmak Fiil
piyasa soruşturması
pazarlama analizi
soruşturma kurulu
resmi tahkikat
resmi soruşturma
bilgi edinildiğinde
adlî tahkikat açmak.
tahkikat emri vermek Fiil
araştırma sonucu İsim
meclis soruşturması
meclis araştırması İsim, Hukuk
meclis araştırması İsim, Hukuk
ilk tahkikat
mahkemenin ilk soruşturması
soruşturma
ön soruşturma
hazırlık tahkikatı
önsoruşturma
ön inceleme İsim
fiyat sorma
kamu soruşturması, amme tahkikatı.
bir soruşturma yapmak Fiil
sorunuz ile ilgili olarak
bir davayı yeni araştırmalar yapılmak üzere geri çevirmek Fiil
oylama sonucu
senato soruşturması
bir soruşturma kurulu kurmak Fiil
bir soruşturma kurulu kurmak Fiil
bir araştırma kurulu oluşturmak Fiil
bir tahkikat açmak Fiil
soruşturma açmak Fiil
istatistiki bilgi edinme
statü soruşturması (olası müşterilerin kredi değerlerinin araştırılması
telefonla yapılan soruşturma
tam tahkikat
aranmayan
(borsa) sorulmayan
istihbarat acentesi
danışma bürosu İsim
(Br) özel detektif
inceleme ve soruşturma İsim
fiyat sorma
tahkikat komitesi
danışma ücreti
soruşturma formu
bilgi formu
istihbarat bürosu İsim
(Br) danışma bürosu İsim
danışma bürosu İsim
inceleme raporu İsim
sorgulama istasyonu
sorgulama terminali
sorma testi (kupon iadeleri , ürünle ilgili bilgi almak gibi tüketicilerden gelen tepkilere dayalı reklamcılık etkinliği testi
sorgulama birimi
… bilgi formu İsim
birinden bilgi istemek Fiil
firmaların mali durumları hakkında sağlam bilgi toplayıp veren özel acentelik
kapalı oturum halinde soruşturma yapmak Fiil
bir sorun hakkında soruşturma açmak Fiil
konu hakkında soruşturma açmak Fiil
bir konu hakkında soruşturma açmak Fiil
bir vakayı araştırmak Fiil
ön inceleme raporu İsim
bir şey hakkında soruşturma açmak.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Özel Isim, Kurum İsimleri