inscription

  1. Noun kitabe
  2. Noun yazı, yazıt, kitabe.
  3. Noun ithaf.
  4. Noun yazma, hâkketme, oyma, oyarak yazma.
  5. Noun kaydetme, tescil etme.
  6. Noun (a) hisse senedi çıkarma, (b) bir kimsenin aldığı/sattığı hisse senetleri.
tescilli hisse senedi durumunda hisse senedi hamilinin adının ve sahibi olduğu hisse senedi miktarının
İngiltere Merkez Bankası kayıtlarında bulunduğu
bir yazı yazmak Verb
kayıt defteri
kayıt defter
kayıt formu