inscription

  1. İsim kitabe
  2. İsim yazı, yazıt, kitabe.
  3. İsim ithaf.
  4. İsim yazma, hâkketme, oyma, oyarak yazma.
  5. İsim kaydetme, tescil etme.
  6. İsim (a) hisse senedi çıkarma, (b) bir kimsenin aldığı/sattığı hisse senetleri.
tescilli hisse senedi durumunda hisse senedi hamilinin adının ve sahibi olduğu hisse senedi miktarının
İngiltere Merkez Bankası kayıtlarında bulunduğu
bir yazı yazmak Fiil
kayıt defteri
kayıt defter
kayıt formu