inspect

  1. Transitive Verb muayene etmek, (dikkatle) gözden geçirmek/bakmak.
    to inspect every part. A dentist inspects the children's
    teeth twice a year.
  2. Transitive Verb denetlemek, teftiş/kontrol etmek, yoklamak.
    The factory was inspected annually by a government official. To inspect troops.
teftiş hakkı
senedi muayene etmek Verb
otomobilin fiziki muayenesini yapmak Verb
arabayı muayene etmek Verb
bir belgeyi incelemek Verb
bir maden ocağını teftiş etmek Verb
bir tanığı dinlemek Verb
bir tanığın ifadesini almak Verb
(US) Br çekleri kontrol etmek Verb
belgeleri incelemek Verb
defterleri incelemek Verb
muayene etmek Verb
tapu senetlerini incelemek Verb
bir hasarın derecesini incelemek Verb
gaz sayacını okumak Verb
malları muayene etmek Verb
muayene etmek Verb
tapuyu incelemek Verb
askerleri teftiş etmek Verb
askerleri teftiş etmek Verb