1. Geçişli Fiil muayene etmek, (dikkatle) gözden geçirmek/bakmak.
    to inspect every part. A dentist inspects the children's
    teeth twice a year.
  2. Geçişli Fiil denetlemek, teftiş/kontrol etmek, yoklamak.
    The factory was inspected annually by a government official. To inspect troops.
teftiş hakkı
senedi muayene etmek Fiil
otomobilin fiziki muayenesini yapmak Fiil
arabayı muayene etmek Fiil
bir belgeyi incelemek Fiil
bir maden ocağını teftiş etmek Fiil
bir tanığı dinlemek Fiil
bir tanığın ifadesini almak Fiil
(US) Br çekleri kontrol etmek Fiil
belgeleri incelemek Fiil
defterleri incelemek Fiil
muayene etmek Fiil
tapu senetlerini incelemek Fiil
bir hasarın derecesini incelemek Fiil
gaz sayacını okumak Fiil
malları muayene etmek Fiil
muayene etmek Fiil
tapuyu incelemek Fiil
askerleri teftiş etmek Fiil
askerleri teftiş etmek Fiil