inspection department

  1. Noun (hayat sigortası) teftiş şubesi
  2. (sigorta) teftiş bölümü
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Proper Name, Organizations
denetleme, teftiş ve tetkik başkanlığı Noun, Organizations
Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Noun, Organizations
Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Noun, Organizations
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Noun, Organizations
Teftiş Dairesi Noun, Organizations
Askeri İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Noun, Organizations
Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı Noun, Organizations
Strateji Geliştirme, Uluslararası İlişkiler ve Denetim Dairesi Başkanlığı Noun, Organizations
Teftiş Kurulu Başkanlığı Noun, Organizations