inspection department

  1. İsim (hayat sigortası) teftiş şubesi
  2. (sigorta) teftiş bölümü
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Özel Isim, Kurum İsimleri
denetleme, teftiş ve tetkik başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Teftiş Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Askeri İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Strateji Geliştirme, Uluslararası İlişkiler ve Denetim Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Teftiş Kurulu Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri