integral part

  1. ayrılmaz parça
  2. tamamlayıcı kısım
  3. mütemmim cüz
tamamlayıcı parçası (mütemmim cüzü olmak Verb