integral part

tamamlayıcı parçası (mütemmim cüzü olmak Fiil