intelligence department

  1. Noun, Organizations istihbarat başkanlığı
  2. Noun istihbarat şubesi
(ticaret bakanlığının) ticari istihbarat şubesi Noun
İstihbarat ve Dış İlişkiler Dairesi Noun, Organizations
Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât, Bilgi Toplama Dairesi Noun, Organizations