intelligibility

  1. Noun anlaşılabilme, vuzuh, açıklık.