interaction

  1. Noun etkileşme, eylemleşme, birbirini etkileme, karşılıklı etki/tesir.
ilaç etkileşimi Noun, Pharmacology
zemin-yapı etkileşimi Noun, Construction
topluluk arası iletişim
karşılıklı etkileşim
toplumsal etkileşim Noun, Psychology
sosyal etkileşim Noun, Psychology
kullanıcı etkileşimi Information Technology