interaction

  1. İsim etkileşme, eylemleşme, birbirini etkileme, karşılıklı etki/tesir.
ilaç etkileşimi İsim, Farmakoloji
zemin-yapı etkileşimi İsim, İnşaat
topluluk arası iletişim
karşılıklı etkileşim
toplumsal etkileşim İsim, Psikoloji
sosyal etkileşim İsim, Psikoloji
kullanıcı etkileşimi Bilgi Teknolojileri