interdict trade with foreign nation

  1. Verb yabancı bir ulusla ticareti yasaklamak