interpretation

 1. Noun yorum
 2. Music icra
 3. Noun açıklama, izah/tavzih etme.
  The passage may be given several interpretations.
 4. Noun yorum, tefsir.
  Different interpretations of the same facts.
 5. Noun anlam/mana verme.
  a charitable interpretation of his tactlessness.
 6. Noun (rol) oynama (tarzı), (müzik) çalma (şekli).
  a wonderful interpretation of a piece of music.
 7. Noun (başka dile) çevirme, tercüme (etme).
 8. Noun millî parkların öneminin ve amacının izahı.
Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri (NACE kodu: 74.3) Noun, Trades-Professions
Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri (NACE kodu: 74.30) Noun, Trades-Professions
kabul edilen yorum
yetkili yorum
teşrii tefsir
geçerli yorum
muteber yorum
itimat edilebilen tefsir
başka bir yoruma da açık olmak Verb
geniş yorum
bir kanunun lafzından çok ruhuna ve amacına uygun yorum
türlü yorumlara açık
lafzi tefsir
mukayeseli tefsir
mahkeme yorumu
alışılmış yorum
rüya tabiri
kabul edilen yorum
caiz olmayan yorum
yeni bir yorum getirmek Verb
geniş yorum
lafzi yorum Noun
yorum ilkeleri Noun
bireysel yorum
doğru yorum
yorum protokolü
kısıtlayıcı yorum
yorum kuralları Noun
aynı anda tercüme
simültane tercüme
zorlama yorum
metin açıklaması
bilgilendirme ve eğitim merkezi
yorum maddesi Noun
yorum şartı
tartışmalı yorum
bir sözleşmenin yorumu
bilançonun açıklanması
verilerin yorumu
istatistiklerin yorumu
kanunun yorumu
bir şeyi yanlış yorumlamak Verb
'e dar bir yorum getirmek Verb
'i geniş yorumlamak Verb
birinin hareketlerini yanlış yorumlamak Verb
çeviribilim Noun, Education-Training