interpretation

 1. İsim yorum
 2. Müzik icra
 3. İsim açıklama, izah/tavzih etme.
  The passage may be given several interpretations.
 4. İsim yorum, tefsir.
  Different interpretations of the same facts.
 5. İsim anlam/mana verme.
  a charitable interpretation of his tactlessness.
 6. İsim (rol) oynama (tarzı), (müzik) çalma (şekli).
  a wonderful interpretation of a piece of music.
 7. İsim (başka dile) çevirme, tercüme (etme).
 8. İsim millî parkların öneminin ve amacının izahı.
Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri (NACE kodu: 74.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri (NACE kodu: 74.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
kabul edilen yorum
yetkili yorum
teşrii tefsir
geçerli yorum
muteber yorum
itimat edilebilen tefsir
başka bir yoruma da açık olmak Fiil
geniş yorum
bir kanunun lafzından çok ruhuna ve amacına uygun yorum
türlü yorumlara açık
lafzi tefsir
mukayeseli tefsir
mahkeme yorumu
alışılmış yorum
rüya tabiri
kabul edilen yorum
caiz olmayan yorum
yeni bir yorum getirmek Fiil
geniş yorum
lafzi yorum İsim
yorum ilkeleri İsim
bireysel yorum
doğru yorum
yorum protokolü
kısıtlayıcı yorum
dar yorum İsim
yorum kuralları İsim
aynı anda tercüme
simültane tercüme
zorlama yorum
metin açıklaması
bilgilendirme ve eğitim merkezi
yorum maddesi İsim
yorum şartı
tartışmalı yorum
bir sözleşmenin yorumu
bilançonun açıklanması
verilerin yorumu
istatistiklerin yorumu
kanunun yorumu
bir şeyi yanlış yorumlamak Fiil
'e dar bir yorum getirmek Fiil
'i geniş yorumlamak Fiil
birinin hareketlerini yanlış yorumlamak Fiil
çeviribilim İsim, Eğitim