introduce illness

  1. Verb bir hastalık getirmek
  2. Verb hastalık getirmek
bir hastalık getirmek Verb