intuition

  1. Noun sezgi, seziş, görü, hads, içine doğma, dolaysız/birden kavrama.
    An intuition that her mother was ill.
  2. Noun sezilen gerçek/şey, içe doğan his.
    My intuition told me to stay away.
  3. Noun sezme yeteneği, önsezi.
içine doğmak Verb