intuitive knowledge

  1. sezgi yoluyla elde edilen bilgi