investigation

 1. Noun, Law soruşturma
 2. Noun inceleme, tetkik.
  We have made investigations.
  His investigations led him to believe that …
  : İncelemeleri onda … kanaatini uyandırdı.
 3. Noun tahkik(at), araştırma, soruşturma, teftiş.
  The matter is under investigation: Durum araştırılıyor.

  The investigation may take months: Tahkikat aylarca sürebilir.
  Preliminary investigation: ilk soruşturma.
  scientific investigation: bilimsel araştırma.
  He called for (an) immediate investigation into … : … in derhal araştırılmasını emretti.
 4. Noun incelenme, araştırılma.
soruşturmanın gizliliği Noun, Law
inceleme ve soruşturma Noun
Soruşturma faaliyetleri (NACE kodu: 80.3) Noun, Trades-Professions
Soruşturma faaliyetleri (NACE kodu: 80.30) Noun, Trades-Professions
meclis araştırması Noun, Law
Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri (NACE kodu: 80) Noun, Trades-Professions
özel soruşturma teknikleri Noun, Criminal Law
kaza araştırması
idari soruşturma Noun, Law
analitik inceleme
analitik inceleme
tahkikat altında olmak Verb
kovuşturma açmak Verb
tahkikat yapmak Verb
sıkı tahkikat
yakından tetkik
komisyon tahkikatı
Meclis Soruşturması Komisyonları Noun, Organizations
polis araştırmasını yoğunlaştırmak Verb
tahkikatı yürütmek Verb
bir araştırmayı yürütmek Verb
(US) parlamento araştırması
tüketici araştırması
kredi verilecek kişi hakkında yapılacak tahkikat
ceza soruşturması Noun, Law
cezai soruşturma Noun, Law
tam tahkikat
inceden inceye tetkik
gümrük takibatı
disiplin soruşturması Noun, Management
etkin soruşturma Noun, Law
geniş çapta tahkikat
doğru dürüst bir araştırma yapmamak Verb
soruşturma
gayri resmi tahkikat
resmi olmayan araştırma
tahkikat açmak Verb
adli tahkikat
kanuni tahkikat
adli soruşturma Noun, Law
(US) kongre araştırması
pazarlama etüdü
araştırma şekli
inceden inceye yapılan araştırma
soruşturma açmak Verb
yeni bir araştırma alanı açmak Verb
Meclis soruşturması Noun, Politics-Intl. Relations
polis tahkikatı
polis soruşturması
polis araştırması
adli tahkikat
hazırlık soruşturması
(Br) gümrükte bir şeyi ele geçirmeye çalışmak Verb
araştırmayı sonuna kadar götürmek Verb
hakkında inceleme yapılan teşebbüslerin hakları Noun, Competition Law
korunma önlemi soruşturması Noun, Economics
bilimsel araştırma
soruşturmanın gizliliği Noun, Law
toplumsal araştırma
istatistiki araştırma
araştırma konusu
araştırma sonuçlanıncaya kadar bir veznedarı geçici olarak görevinden almak Verb
sistemli araştırma
sistemli sistematik araştırma
sistematik araştırma
vergi soruşturması
tahkik sonucu
soruşturma ve kovuşturma usulü Noun, Law
polis tahkikatı
inceleme komisyonu Noun
tahkikat masrafları Noun
(Br) Tahkikat ½ ubesi Noun
soruşturma dosyası Noun, Public Administration
soruşturma hâkimi
bir davanın tahkikatı
bir şirketin işlerinin tetkiki Noun
kaza tahkikatı
mülkiyet araştırması
mülkiyet araştırması
araştırma raporu
soruşturma raporları Noun, Public Administration
gümrük araştırma tahkikatı
denetleme, teftiş ve tetkik başkanlığı Noun, Organizations
tahkikat yaptırmak Verb
olay yeri inceleme Noun, Law
(Br) suç araştırma emniyet dairesi
(Br) ceza araştırma şubesi Noun
mali suçları araştırma uzmanı Noun, Criminal Law
bir araştırma ile yükümlü olmak Verb
adli soruşturma ve kovuşturma Noun, Law
olay yerinde tahkikat yapmak Verb
ön inceleme duruşması Noun, Legal Procedure
ön inceleme tutanağı Noun, Legal Procedure
Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Noun, Organizations
Yurtdışı Eğitim ve Araştırma Büro Amirliği Noun, Organizations
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Noun
Mali Suçları Araştırma Kurulu Noun, Criminal Law
MASAK Proper Name, Organizations
Rapor, İnceleme ve İşlem Şubesi Noun, Organizations