investigation

 1. İsim, Hukuk soruşturma
 2. İsim inceleme, tetkik.
  We have made investigations.
  His investigations led him to believe that …
  : İncelemeleri onda … kanaatini uyandırdı.
 3. İsim tahkik(at), araştırma, soruşturma, teftiş.
  The matter is under investigation: Durum araştırılıyor.

  The investigation may take months: Tahkikat aylarca sürebilir.
  Preliminary investigation: ilk soruşturma.
  scientific investigation: bilimsel araştırma.
  He called for (an) immediate investigation into … : … in derhal araştırılmasını emretti.
 4. İsim incelenme, araştırılma.
soruşturmanın gizliliği İsim, Hukuk
Soruşturma faaliyetleri (NACE kodu: 80.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Soruşturma faaliyetleri (NACE kodu: 80.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
inceleme ve soruşturma İsim
meclis araştırması İsim, Hukuk
Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri (NACE kodu: 80) İsim, Sanayi ve Zanaatler
özel soruşturma teknikleri İsim, Ceza Hukuku
kaza araştırması
idari soruşturma İsim, Hukuk
analitik inceleme
analitik inceleme
tahkikat altında olmak Fiil
kovuşturma açmak Fiil
tahkikat yapmak Fiil
sıkı tahkikat
yakından tetkik
komisyon tahkikatı
Meclis Soruşturması Komisyonları İsim, Kurum İsimleri
polis araştırmasını yoğunlaştırmak Fiil
tahkikatı yürütmek Fiil
bir araştırmayı yürütmek Fiil
(US) parlamento araştırması
tüketici araştırması
kredi verilecek kişi hakkında yapılacak tahkikat
ceza soruşturması İsim, Hukuk
cezai soruşturma İsim, Hukuk
tam tahkikat
inceden inceye tetkik
gümrük takibatı
disiplin soruşturması İsim, İşletme
etkin soruşturma İsim, Hukuk
geniş çapta tahkikat
doğru dürüst bir araştırma yapmamak Fiil
soruşturma
gayri resmi tahkikat
resmi olmayan araştırma
tahkikat açmak Fiil
adli tahkikat
kanuni tahkikat
adli soruşturma İsim, Hukuk
(US) kongre araştırması
pazarlama etüdü
araştırma şekli
inceden inceye yapılan araştırma
soruşturma açmak Fiil
yeni bir araştırma alanı açmak Fiil
Meclis soruşturması İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
polis tahkikatı
polis soruşturması
polis araştırması
adli tahkikat
hazırlık soruşturması
(Br) gümrükte bir şeyi ele geçirmeye çalışmak Fiil
araştırmayı sonuna kadar götürmek Fiil
hakkında inceleme yapılan teşebbüslerin hakları İsim, Rekabet Hukuku
korunma önlemi soruşturması İsim, Ekonomi
bilimsel araştırma
soruşturmanın gizliliği İsim, Hukuk
toplumsal araştırma
istatistiki araştırma
araştırma konusu
araştırma sonuçlanıncaya kadar bir veznedarı geçici olarak görevinden almak Fiil
sistemli araştırma
sistemli sistematik araştırma
sistematik araştırma
vergi soruşturması
tahkik sonucu
soruşturma ve kovuşturma usulü İsim, Hukuk
polis tahkikatı
inceleme komisyonu İsim
tahkikat masrafları İsim
(Br) Tahkikat ½ ubesi İsim
soruşturma dosyası İsim, Kamu Yönetimi
soruşturma hâkimi
bir davanın tahkikatı
bir şirketin işlerinin tetkiki İsim
kaza tahkikatı
mülkiyet araştırması
mülkiyet araştırması
araştırma raporu
soruşturma raporları İsim, Kamu Yönetimi
gümrük araştırma tahkikatı
denetleme, teftiş ve tetkik başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
tahkikat yaptırmak Fiil
olay yeri inceleme İsim, Hukuk
(Br) suç araştırma emniyet dairesi
(Br) ceza araştırma şubesi İsim
mali suçları araştırma uzmanı İsim, Ceza Hukuku
bir araştırma ile yükümlü olmak Fiil
adli soruşturma ve kovuşturma İsim, Hukuk
olay yerinde tahkikat yapmak Fiil
ön inceleme duruşması İsim, Usul Hukuku
ön inceleme tutanağı İsim, Usul Hukuku
Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu İsim, Kurum İsimleri
Yurtdışı Eğitim ve Araştırma Büro Amirliği İsim, Kurum İsimleri
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) İsim
Mali Suçları Araştırma Kurulu İsim, Ceza Hukuku
MASAK Özel Isim, Kurum İsimleri
Rapor, İnceleme ve İşlem Şubesi İsim, Kurum İsimleri